Demanding More | Sheree Atcheson (2021)

De afgelopen jaren zijn er diverse maatschappelijke onderwerpen die op de achtergrond spelen uit de schaduw gekomen. De Black Live Matters-beweging en het begrip institutioneel racisme, de MeToo beweging en ander grensoverschrijdend gedrag zoals nu heel recent weer in de media en de overheid. Ook wit privilege en zelfs wie dat wel of niet mag aankaarten, het toenemen van racisme door de Covid-crisis tegen mensen met een Aziatische afkomst. Zaken die voor ontwrichting in de maatschappij zorgen. Of waar van men vindt dat juist het aankaarten voor die ontwrichting zorgt. Genoeg aanleiding voor nog meer polarisatie in toch al een verdeelde samenleving. 

Van welke kant je het ook bekijkt is het zo op het oog weinig hoopvol. Waar de ene partij roept om een stop op de cancel culture en eigen verantwoordelijkheid van slachtoffers ten tijde van het voorval, voelt het opstaan tegen dergelijk wangedrag en zaadjes planten ter educatie en voorkoming van meer leed haast voor de andere groep mogelijk onbegonnen werk. Want wie durft? En wie luistert en staat open voor? Waar krijg je een podium en hoe weet je of je iemand hebt bereikt? 

Het boek Demanding More van Sheree Atcheson neemt je mee in de wereld van ongelijkheid tussen mensen. En gaat in op jouw eigen visie of je jezelf boven de totale maatschappij stelt en of je de gevolgen daarvan kunt doorzien, het gevaar en racisme van ‘geen kleur zien’ tussen mensen, het je niet bewust zijn van (unconscious biases) en het verschil met je niet uitspreken (unchecked biases) tegen wangedrag en de uitwerkingen daarvan.  

Er staat een uitgebreide test in die ingaat op privileges die ongelijkheid tussen mensen bevordert en inzichtelijk maakt dat waar je in het leven staat van veel meer factoren afhankelijk is dan wat je zelf hebt weten te bereiken en dat het voor een groot deel dus ook met geluk (waar je wieg stond, etc.) te maken heeft. 

Naast voorbeelden verschaft het boek heel veel inzichten over onderwerpen en termen, subtiele uitingen van racisme, en geeft het hoognodige kritische blikken en doortastende analyses van gebeurtenissen en situaties, waardoor je volledig ingelezen raakt. En het je ook raakt. En je de neiging zou kunnen hebben te blijven hangen in de wanhoop die onze maatschappij je voorschotelt aan problematiek. De wereld waarin je je kinderen laat opgroeien en die iedere ouder wel eens doet nadenken of je daar goed aan hebt gedaan. 

En dan komt het bijzondere aan dit boek. Privilege is een belangrijk thema in dit boek. En privilege maakt ook juist dat wij als samenleving hier wel degelijk iets aan kunnen doen en biedt dus hoop op en geloof in een betere, fijnere wereld. 

Het boek roept op tot herkenning van privilege en tot het delen van jouw eigen privileges. En dat reikt verder dan de bekende privileges van wit, hetero, hoog opgeleid etc. Dat kan ook gaan om het feit dat je dit boek tot je beschikking hebt en je jezelf dus kunt onderwijzen met betrekking tot dit onderwerp en daarmee ook je kinderen en anderen om je heen. Privilege kun je in heel veel dingen vinden en dus zoals gezegd ook delen. Als je het privilege hebt dat er deuren voor je opengaan en anderen naar je luisteren, kun je anderen die dat geluk niet hebben juist daar introduceren, opdat ook zij van die voordelen kunnen gebruikmaken/genieten en het op hun beurt weer kunnen delen. 

En dat delen van privilege waardoor anderen hun toetreden kunnen doen waar de deuren voor hen anders gesloten zouden blijven blijkt ook andere grote maatschappelijke voordelen te hebben. Zeker ook voor bedrijven die een visie hebben die verder gaat dan slechts het product of de dienst en middels diversiteit en inclusie een groter marktpotentieel kunnen aanboren en hun producten of diensten kunnen blijven innoveren door de feedback van hun klanten/gebruikers. 

Dat er nog een hoop werk verzet moet worden moge duidelijk zijn, maar onbegonnen werk is het zeker niet en de kinderen van nu kunnen wij de privileges geven van het juiste voorbeeld voorleven en grootbrengen met de informatie zoals beschreven in dit boek zodat zij de verandering die wij nu met elkaar kunnen planten tot bloei kunnen laten komen. En daarmee zijn onze kinderen in de huidige maatschappij niet gedoemd, maar juist dat cruciale onderdeel van verandering voor een betere en fijnere wereld. 

Momenteel is dit boek helaas alleen nog maar in de Engelse taal verkrijgbaar, maar hopelijk komt hier snel verandering in zodat dit boek een nog groter publiek kan weten te bereiken.

Nieuwsgierig? | Todd Kashdan, PH.D. (2010)

 

Het is momenteel een geliefd en veel gebezigd thema: Het principe dat geluk geen einddoel is, een hogere macht, waar je je leven naar toe werkt, maar een staat van zijn die je dagelijks kunt ervaren, mits je daartoe de juiste inspanningen levert.  

Toch is (het boek) Nieuwsgierig een geheel op zichzelf staand verhaal met een totaal andere invalshoek op dit thema. Op basis van divers en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek reikt het inzichten en handvatten aan om dagelijks (meer) geluk te ervaren.

 

Zo blijkt nieuwsgierigheid een goede remedie voor negatieve spanning en stress en wordt er uitvoerig beschreven waardoor dit komt en hoe je het kunt inzetten. Maar ook op andere vlakken wordt een inhoudelijk en inspirerend pleidooi gehouden om nieuwsgierigheid te omarmen.

 

Persoonlijke prestaties die erdoor verbeteren, onderlinge sociale contacten die erdoor worden verdiept en toegang geven tot nog meer terreinen waarop je je nieuwsgierigheid kunt inzetten en je wereld kunnen vergroten, begrip voor anderen voor wat zij doen en wat zij laten en de mogelijke redenen daartoe en hoe nieuwsgierigheid anderen kan aanzetten (ook) meer geluk te ervaren, door bijvoorbeeld ervaringen te laten delen en hoe daarop constructief te reageren.

 

In een wereld waarin prestatie nog minstens zo’n aandeel in aanzien heeft en daarmee dus generaties opgroeien om ergens de beste in te zijn, wordt een heel groot potentieel van ‘van alles uitproberen’ onbenut gelaten en daarmee nieuwsgierigheid en de mogelijkheid om in andere dingen nog beter te worden, vanuit eigen interesse -in plaats van opgelegde of geregelde druk- ontnomen.

 

Wanneer de prestatiedruk gericht zou zijn op zo nieuwsgierig mogelijk mogen zijn, zouden er zomaar heel wat kwaliteiten die nu verborgen blijven, blijvend kunnen bijdragen aan de betekenis (vinden) van eenieder hier en zich daarop mogen en kunnen richten, want van betekenis zijn blijkt binnen dit thema ook hier weer van essentiële waarde.

Dit boek was een letterlijk een cadeautje, doordat deze op mijn pad kwam door een winactie op LinkedIn van Petra Vries, specialist in Duurzaam Onderhandelen. Qua onderwerp en inhoud bleek het eveneens een cadeautje. Voor zowel mijn eigen persoonlijke ontwikkeling als ook voor die van mijn opgroeiende kinderen die ik door dit boek toch net weer even bekender wil laten maken met het fenomeen nieuwsgierigheid in de hoop hun huidige mate en wijze van nieuwsgierigheid nog lang te behouden. 

 

ISBN: 9789049103774 

De kracht van mislukking | Sarah Lewis (2015)

Waar het vieren van succes vaak slechts een moment omvat en vaak naast al het andere plaatsvindt, als het al gevierd wordt, kan mislukking je volledig in zijn greep houden. Naast het malen wat er anders had gemoeten en de verwerking van de teleurstelling spelen ook vaak de afgang en kritiek van buitenaf een grote rol. En zelfs bij wat voor de buitenwereld ogenschijnlijk een groot succes lijkt te zijn kan zich achter de schermen één groot (persoonlijk) drama afspelen, bijvoorbeeld door de vele opofferingen en het doorstaan van ongewenste en onterechte bemoeienissen. De kracht van mislukking laat aan de hand van diverse voorbeelden zien waar eerdere gefaalde initiatieven toe kunnen leiden als je over voldoende doorzettingsvermogen én klankborden beschikt. Feitelijk worden deze mislukkingen dan opstapjes naar grootsere projecten, soms op totaal ander vlak, die zonder de ervaring van het eerdere falen, zich niet hadden aangediend of geen kans van slagen zouden hebben gehad.  Het eerdere falen is daarmee niet langer een op zich zelf staande gebeurtenis, maar een onderdeel van een groter geheel om kennis en kunde op te doen om in een later stadium, mogelijk zelfs dus op een totaal ander terrein, van betekenis te kunnen zijn. Een succes of doorbraak te realiseren. Soms is nu falen dus juist noodzakelijk om op een later moment echt succesvol te kunnen zijn. De vraag is dan of je bereid bent vol te houden, de nodige acties te ondernemen, en dus ongeacht of dat op hetzelfde vakgebied is, maar alle kennis en kunde die je inmiddels bezit weet en durft in te zetten om datgene te doen, datgene neer te zetten wat het verschil maakt. Naast de diverse voorbeelden die uitgebreid beschreven worden en de metaforen die gebruikt worden vallen ook de diverse psychologische inzichten op die het makkelijker maken om mislukkingen te relativeren, zoals de in het boek beschreven ‘ongeleefde levens’ (the road not taken, de gemiste kansen, zoals afwijzingen op sollicitaties, misgelopen promoties, etc.) die zich als universele wet bij eenieder voordoen, en waar je troost uit kunt putten dat zulk soort dingen niet alleen jou treft, en alles bij elkaar dus te zien als onderdeel van een groter geheel. Een mooi boek om te lezen als je eens op een andere manier wilt stilstaan bij mislukkingen en deze te zien als voorloper, in plaats van deze slechts te zien als het tegenovergestelde, van succes. 
Meer info: Stichting Beroepseer

Voorbij boos en achteloos | Hans Wilmink (2020)

Een must voor iedereen die zich als professional bezighoudt met politiek (beleid) en samenleving. Een aanrader voor iedere burger & professional. Om eens terug te gaan en stil te staan bij wat echt de functie en bedoeling is van de overheid en wat democratie inhoudt.

Het vraagt je verder te kijken, een laag dieper te gaan, dan de informatie waarop je je eigen mening hebt gebaseerd, het perspectief van waaruit je kijkt kritisch te bevragen of je wel alle factoren die werkelijk aan de orde zijn hebt meegenomen. Of je wel echt tot de kern van waar het om gaat bent doorgedrongen of dat je slechts een antwoord biedt dat randzaken die samenhangen met of symptomen die daaruit voortkomen oplost.

Het zet aan tot denken, helpt oordelen uit te stellen en de kwestie kritisch vanuit andere perspectieven te benaderen. Daarbij draagt het bij aan moreel besef en daagt uit tot ethisch handelen, waarbij het bij menigeen na het lezen van dit boek als professional en als mens ongetwijfeld tot andere keuzes leidt.

 

 

Leidinggeven zonder bevelen | Filip Vandendriessche & Jef Clement (2007)

Micro-managen is stressvol. Je moet op alles overzicht houden en heel veel zelf doen, doordat je alles naar je toetrekt. Het geeft je (tijdelijk) het gevoel de regie te hebben, terwijl je eigenlijk door de waan van de dag geregeerd wordt. Voor medewerkers allesbehalve inspirerend en de betrokkenheid neemt af, waar fouten juist alleen maar toenemen.

Dit boek geeft inzicht waarom sturen op output en het vergroten van de zelfredzaamheid van je team zo belangrijk is. Tevens geeft het je handvatten om een omslag te maken, samen met je team, naar een productievere, effectievere en fijnere werkomgeving.

Feedback is een cadeautje | Douglas Stone & Sheila Heen (2014)

Feedback op waarde leren schatten, feedback-gesprekken on track houden wanneer de ander (ongemerkt) van onderwerp verandert of wanneer je (samen) geneigd bent te verzanden in details, feedback leren zien en benaderen als coaching en hoe je serieus met feedback aan de slag kunt gaan en de (door jezelf) gewenste gedragsveranderingen kunt realiseren, maar ook allerlei andere interessante, relevante en mooie inzichten rondom feedback, bijvoorbeeld hoe het brein feedback verwerkt, staan helder en concreet beschreven in dit boek.

Een boek vol diepgang, wat nergens wetenschappelijk te complex wordt, maar juist blijft boeien om verder te lezen.

Dit boek is een cadeautje!