De kracht van mislukking | Sarah Lewis (2015)

Waar het vieren van succes vaak slechts een moment omvat en vaak naast al het andere plaatsvindt, als het al gevierd wordt, kan mislukking je volledig in zijn greep houden. Naast het malen wat er anders had gemoeten en de verwerking van de teleurstelling spelen ook vaak de afgang en kritiek van buitenaf een grote rol. En zelfs bij wat voor de buitenwereld ogenschijnlijk een groot succes lijkt te zijn kan zich achter de schermen één groot (persoonlijk) drama afspelen, bijvoorbeeld door de vele opofferingen en het doorstaan van ongewenste en onterechte bemoeienissen.

De kracht van mislukking laat aan de hand van diverse voorbeelden zien waar eerdere gefaalde initiatieven toe kunnen leiden als je over voldoende doorzettingsvermogen én klankborden beschikt. Feitelijk worden deze mislukkingen dan opstapjes naar grootsere projecten, soms op totaal ander vlak, die zonder de ervaring van het eerdere falen, zich niet hadden aangediend of geen kans van slagen zouden hebben gehad. 

Het eerdere falen is daarmee niet langer een op zich zelf staande gebeurtenis, maar een onderdeel van een groter geheel om kennis en kunde op te doen om in een later stadium, mogelijk zelfs dus op een totaal ander terrein, van betekenis te kunnen zijn. Een succes of doorbraak te realiseren. Soms is nu falen dus juist noodzakelijk om op een later moment echt succesvol te kunnen zijn. De vraag is dan of je bereid bent vol te houden, de nodige acties te ondernemen, en dus ongeacht of dat op hetzelfde vakgebied is, maar alle kennis en kunde die je inmiddels bezit weet en durft in te zetten om datgene te doen, datgene neer te zetten wat het verschil maakt.

Naast de diverse voorbeelden die uitgebreid beschreven worden en de metaforen die gebruikt worden vallen ook de diverse psychologische inzichten op die het makkelijker maken om mislukkingen te relativeren, zoals de in het boek beschreven ‘ongeleefde levens’ (the road not taken, de gemiste kansen, zoals afwijzingen op sollicitaties, misgelopen promoties, etc.) die zich als universele wet bij eenieder voordoen, en waar je troost uit kunt putten dat zulk soort dingen niet alleen jou treft, en alles bij elkaar dus te zien als onderdeel van een groter geheel.

Een mooi boek om te lezen als je eens op een andere manier wilt stilstaan bij mislukkingen en deze te zien als voorloper, in plaats van deze slechts te zien als het tegenovergestelde, van succes. 

Meer info: Stichting Beroepseer

Voorbij boos en achteloos | Hans Wilmink (2020)

Een must voor iedereen die zich als professional bezighoudt met politiek (beleid) en samenleving. Een aanrader voor iedere burger & professional. Om eens terug te gaan en stil te staan bij wat echt de functie en bedoeling is van de overheid en wat democratie inhoudt.

Het vraagt je verder te kijken, een laag dieper te gaan, dan de informatie waarop je je eigen mening hebt gebaseerd, het perspectief van waaruit je kijkt kritisch te bevragen of je wel alle factoren die werkelijk aan de orde zijn hebt meegenomen. Of je wel echt tot de kern van waar het om gaat bent doorgedrongen of dat je slechts een antwoord biedt dat randzaken die samenhangen met of symptomen die daaruit voortkomen oplost.

Het zet aan tot denken, helpt oordelen uit te stellen en de kwestie kritisch vanuit andere perspectieven te benaderen. Daarbij draagt het bij aan moreel besef en daagt uit tot ethisch handelen, waarbij het bij menigeen na het lezen van dit boek als professional en als mens ongetwijfeld tot andere keuzes leidt.

 

 

Leidinggeven zonder bevelen | Filip Vandendriessche & Jef Clement (2007)

Micro-managen is stressvol. Je moet op alles overzicht houden en heel veel zelf doen, doordat je alles naar je toetrekt. Het geeft je (tijdelijk) het gevoel de regie te hebben, terwijl je eigenlijk door de waan van de dag geregeerd wordt. Voor medewerkers allesbehalve inspirerend en de betrokkenheid neemt af, waar fouten juist alleen maar toenemen.

Dit boek geeft inzicht waarom sturen op output en het vergroten van de zelfredzaamheid van je team zo belangrijk is. Tevens geeft het je handvatten om een omslag te maken, samen met je team, naar een productievere, effectievere en fijnere werkomgeving.

Feedback is een cadeautje | Douglas Stone & Sheila Heen (2014)

Feedback op waarde leren schatten, feedback-gesprekken on track houden wanneer de ander (ongemerkt) van onderwerp verandert of wanneer je (samen) geneigd bent te verzanden in details, feedback leren zien en benaderen als coaching en hoe je serieus met feedback aan de slag kunt gaan en de (door jezelf) gewenste gedragsveranderingen kunt realiseren, maar ook allerlei andere interessante, relevante en mooie inzichten rondom feedback, bijvoorbeeld hoe het brein feedback verwerkt, staan helder en concreet beschreven in dit boek.

Een boek vol diepgang, wat nergens wetenschappelijk te complex wordt, maar juist blijft boeien om verder te lezen.

Dit boek is een cadeautje!