WHY?:

 
  
 

Mijn grootste voldoening haal ik uit het achter de schermen actief zijn, anderen ondersteunen en tools bieden, zodat zij succesvol in de schijnwerpers kunnen staan.

Maar ook méér persoonlijke en professionele uitdaging en groei in het werk. Meer ontmoetingen met hele verschillende mensen, meer inspiratie opdoen, op meerdere plaatsen tegelijk aan de slag kunnen zijn.

 

Gedreven door passie om samen meer en betere resultaten te halen. Al vanaf het begin van mijn loopbaan heb ik mij steevast ingezet voor het inwerken, aansturen, begeleiden en coachen van collega-werknemers. Door mij steeds te verdiepen (in richtlijnen voor) kwaliteitseisen en de reeds bestaande processen heb ik kaders, procesbeschrijvingen en praktische tools ontwikkeld om het (in-)werken te vergemakkelijken, kwaliteitsverbeteringen door te voeren en de snelheid van werken te verhogen. Ook het ontwikkelen van nieuwe processen en het verbeteren van de reeds bestaande processen waren daar een essentieel onderdeel van.

 

Principes en overtuigingen zijn de basis voor de onderstaande kernwaarden die ik toedicht aan Verandering In Bedrijf:

Een van de belangrijkste aspecten van een succesvolle en stabiele onderneming is continuïteit realiseren en waarborgen. Daarbij is het van belang dat je weet wat je doet, waarom je het doet en of je het juiste op de juiste wijze doet. Het creëren van Bewustzijn helpt je daarbij. Het leidt tot meer doelgerichtheid. Door je bewust te zijn van je handelen en denkwijzen, maar ook de uitwerking daarvan op een ander (intern of extern) vergroot je je inlevingsvermogen. Zo dien je je als ondernemer met personeel bewust te zijn van je rol als facilitator. Je dient de juiste voorwaarden te bieden, zodat iedereen binnen het team datgene kan doen waarvoor hij of zij is aangenomen. Bewustzijn en inlevingsvermogen bevorderen op hun beurt ook weer belangrijke zaken als klantgerichtheid en klantvriendelijkheid door oog te hebben voor wat er leeft.

Verbetering kan op diverse terreinen gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. Denk aan het creëren van een goede balans tussen management en leiderschap, het bevorderen van samenwerking en het inzetten van effectieve communicatie. Maar ook de uitvoering kan een uitgangspunt voor verbetering zijn. Bij het doorvoeren van Verbetering in processen bevordert eenvoud bijvoorbeeld de productiviteit, onder andere door het beheersbaar maken van de werklast.Verbeteringen doorvoeren in de bedrijfsvoering heeft het behalen van concurrentievoordeel tot gevolg. Dit heeft een nog gunstiger effect wanneer een bedrijf prioriteit geeft aan continu verbeteren. Concurrentievoordeel komt in vele gedaantes: Het kan gaan om kwaliteit, snelheid van leveren of handelen, het voorkomen van onnodige risico’s (bijvoorbeeld door het up to date blijven en incorporeren van gewijzigde wet- en regelgeving in je bedrijfsvoering), klantgericht- en klantvriendelijkheid. Verbetering is pas te beoordelen als je ook evalueert. En hoewel experimenteren soms het juiste antwoord is, kun je je vooraf maar beter eerst even afvragen of de situatie zich er echt voor leent.

Door oprechte interesse in elkaar als ondernemer, maar juist ook als persoon kun je elkaar beter aanvoelen en ontstaat er over en weer begrip en respect. Er ontstaat Verbinding. Verbinding helpt je om de boodschap in de boodschap te achterhalen, maakt dat je aan een half woord genoeg hebt en leidt tot productieve en constructieve samenwerkingen. Het is essentieel voor effectieve communicatie. Door Verbinding zie je waar toe de ander in staat is, waar krachten en kwaliteiten liggen. Waar je iemand om kunt bewonderen en door kunt laten inspireren. En waar je kunt helpen en hoe.

Betrokkenheid vanuit de werkgever naar het personeel zorgt voor meer bevlogenheid onder werknemers. Dit vertaalt zich naar het tonen van meer inzet, onderlinge collegialiteit en dienstbaarheid. Het laat dus ook de betrokkenheid van werknemers groeien bij jouw onderneming. Mits je ook oprecht geïnteresseerd bent en gebruik maakt van hun betrokkenheid. Het inspireert en maakt men flexibel. Men is tot meer bereid door iets terug te willen doen of om mee te denken bij vraagstukken, knelpunten en problemen. Gebruik deze expertise. Wanneer je als onderneming helder hebt waar je voor staat draagt en het personeel daarbij te betrekken, draagt het tevens bij aan zingeving.

Wanneer je een betrokken team hebt weten te realiseren kun je ook sturen op Zorgvuldigheid. Men weet immers het belang van het leveren van kwaliteit en het behalen van (gewenste) resultaten. Ook komt Zorgvuldigheid de continuïteit van de onderneming ten goede. Hoe minder fouten er gemaakt worden, hoe lager de kosten en hoe beter de balans tussen omzet en winst. Voorwaarde is uiteraard wel dat de werklast beheersbaar is. Als ondernemer dien je dan ook zorgvuldigheid in acht te nemen in de omgang met je personeel. HR-gerelateerde zaken zoals verzuim door ziekte, het verschaffen van een veilige en prettige werkomgeving, maar ook ten aanzien van persoonlijke verbetertrajecten vragen om goed werkgeverschap.

Het bevorderen van de Zelfstandigheid van ondernemers én de leden van zijn/haar team leiden tot persoonlijke en professionele groei en ontstaat er empowerment binnen de organisatie onder de teamleden. Door te sturen op Zelfstandigheid zet je tevens in op het bevorderen van zelfredzaamheid en het oplossingsgerichte vermogen. Hiermee stimuleer je vindingrijkheid, het denken in mogelijkheden en het vergroten van flexibiliteit.