Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder

Om je bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren, is het allereerst van belang om je bedrijfsdoelstellingen helder te hebben. Relevante vragen zijn onder andere: Waarom zijn jouw bedrijf en product/dienst uniek, wie is je doelgroep (ook wel je ideale klant), wat wil je bereiken en waar sta je voor als onderneming?

 

Vervolgens is het van belang om de bedrijfsvoering af te stemmen op de missie en de visie van de organisatie. Door te observeren en in gesprek te gaan met betrokkenen binnen -en waar nodig buiten de organisatie wordt er een schat aan informatie te verzameld die hierbij van cruciaal belang is.

 
 

Deze informatie dient nauwkeurig en kritisch geanalyseerd te worden om tot structurele verbeteringen te komen. Processen worden inzichtelijk gemaakt en er wordt gekeken waar de werkelijkheid van de praktijk niet langer strookt met de theorie, te weten procedures en waar nodig wet- en regelgeving. Maar minstens zo belangrijk is de reden daarachter. Zijn de procedures achterhaald, ondoorgrondelijk of onbekend binnen de organisatie? Welke verbeteringen/veranderingen moeten worden doorgevoerd om theorie en praktijk weer op één lijn te krijgen? Kunnen eerder beproefde methodes, zogenoemde best practices, worden toegepast of dienen er nieuwe oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd te worden?

Van belang is dat er structurele oplossingen komen en dat symptoombestrijding wordt vermeden. Pleisters plakken lijkt in sommige gevallen snelle winst op te leveren, maar de bedrijfsvoering kan daardoor zodanig complex worden en het kan er voor zorgen dat iedereen een eigen wijze hanteert voor het oplossen van hetzelfde probleem. Beiden doen afbreuk aan de kwaliteit en de snelheid van handelen, wat van invloed is op de doorlooptijden van jouw product of dienst.

Het creëren van bewustwording ten aanzien van bestaande handels- en denkpatronen die deel uitmaken van de bedrijfscultuur is daarom eveneens een wezenlijk aandachtspunt. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en perspectieven om het werk gemakkelijker en efficiënter uit te voeren en één lijn binnen de organisatie te kunnen hanteren. Ook leer je daarbij je beter in jouw klant te verplaatsen wat het proces dat de klantbeleving vormgeeft ten goede komt. 

Herken je bepaalde voorbeelden en situaties binnen jouw bedrijf? Kun je best wat hulp gebruiken? Vraag vrijblijvend informatie of advies aan. Of download hier het gratis E-book met verschillende perspectieven om de eerste stappen te zetten in het optimaliseren van jouw bedrijfsvoering.

Dienstenaanbod:

Zijn je missie en visie onvoldoende helder of sluit je strategie onvoldoende er op aan? Blijven resultaten achter? Regeert de waan van de dag? Dan is het zaak om je bedrijfsvoering te optimaliseren, zodat alles weer in lijn is met waarom je doet wat je doet en wat je wilt bereiken. Naast het creëren van helderheid en richting, wordt er eveneens gefocust op zaken als klantbeleving, leiderschap, effectieve communicatie, het bevorderen van onderlinge samenwerking binnen je team en werklastbeheersing.

Loop je steeds weer tegen dezelfde knelpunten aan in bepaalde onderdelen van je (dagelijkse) bedrijfsvoering? Zijn er processen met lange doorlooptijden? Is er sprake van werkdruk? Of ben je continu bezig klachten af te handelen, fouten te corrigeren en klantrelaties te herstellen? Door het proces of de bedrijfsvoering op dat punt kritisch onder de loep te nemen en maatregelen te nemen ten aanzien van werklastbeheersing, creëer je rust, ruimte en inzicht om verbeteringen door te voeren en ontwikkel je betrouwbare processen, die kwaliteit, doorloopsnelheid een positieve klantbeleving bevorderen en waarbij faalkosten (kosten die verband houden met herstelwerkzaamheden) verminderen.

Ben je goed op weg of heb je alles goed op de rit? Maar blijf je nieuwsgierig naar hoe jij en jouw team jullie prestaties kunnen blijven verbeteren en elkaar scherp kunnen houden? Dan vind je bij het onderdeel Kennisdeling diverse blogs en content-documenten die je hierbij van kennis, inzichten en inspiratie kunnen voorzien. 

 

 

Meer weten? Neem dan contact op: