Werklastbeheersing

Werklastbeheersing, ook wel procesmanagement, richt zich op het optimaliseren van processen, om deze bijvoorbeeld betrouwbaarder te maken en fouten en uitval te reduceren.

Hierdoor worden onder meer de kwaliteit van het product of te leveren dienst verhoogd en doorlooptijden verkort, waardoor kosten aanzienlijk afnemen. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van Lean Six Sigma

Om bedrijfsprocessen betrouwbaarder te kunnen maken, dient er kritisch gekeken te worden naar alle processtappen. Welke voegen daadwerkelijk waarde toe en waar verschuilen er zich verspillingen die geëlimineerd kunnen worden?  Op deze wijze ontstaat er ruimte voor structurele verbetering en voor vernieuwing.